Breadcrumb Navigation

Functions

Introductory Message

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat realizowanych programów nauczania w ramach aktualnej podstawy programowej w obszarze turystyki i hotelarstwa. Badanie prowadzone jest w ramach  projektu R.I.S.toVET (2019 -1-PL01-KA202-065682, program Erasmus+). Celem projektu jest zidentyfikowanie i określenie luk w edukacji w obszarze turystyki i hotelarstwa względem oczekiwań klientów i pracodawców w tej branży.

Celem badań ankietowych jest zebranie informacji tak aby móc na tej podstawie stworzyć nowy, innowacyjny model szkolenia, który dostępny będzie online w postaci platformy e-learningowej.

Badanie ma charakter anonimowy, a jego rezultaty nie zostaną udostępnione osobom postronnym.

Dziękujemy za udzielenie informacji.Show More Information »